top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Wprowadzona polityka prywatności i plików cookies opisuje stosowane przez SOLHOTAIR zasady postępowania z danymi osobowymi przy jednoczesnym wykorzystaniu plików cookies i innych technologii w ramach niniejszej strony internetowej www.solhotair.pl

1. Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest SOLHOTAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem:

ul. PLANTY 21/--- 

05-080 IZABELIN C

MAZOWIECKIE

 

 1. Przez użyte w niniejszej polityce prywatności i plików cookies sformułowanie „Strona www” należy rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.solhotair.pl

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (zwanym: RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. W przypadku korzystania ze Strony www takimi danymi mogą być np. adres e-mail lub adres IP.

 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z
  nami za pośrednictwem adresu mailowego: office@solhotair.pl

 4. Twoje dane pozyskane przez nas mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;

  2. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we
   współpracy z innymi podmiotami (jeśli wyraziłeś w tym zakresie odrębną zgodę);

  3. wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów (chodzi tu np. o sytuacje, w których
   przetwarzanie Twoich danych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co
   obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa);

  4. wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku
   wykazania przez nas przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 5. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu nie zgodnemu z
  celami przewidzianymi przez prawo. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i
  koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością.
  Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane
  osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

 7. Podanie danych jest dobrowolne.

 8. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nie uprawnionym odbiorcom. Możemy powierzyć
  innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu. Dane mogą być
  udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa.

 9. Twoje dane będą przekazywane dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, z których korzystamy,
  organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, prawnikom i doradcom działającym
  na nasze zlecenie, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu
  dochodzenia przez nas roszczeń.

3. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z następujących praw:

  1. prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo do
   informacji o tym, jakie są to dane;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych
   jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;

  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  4. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;

  8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

 2. Aby skorzystać z przysługujących praw, o których mowa w punktach od a) do h) należy wysłać
  wiadomość mailową pod adres: office@solhotair.pl

4. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania przez Ciebie ze Strony www na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,
  smartfonie czy tablecie) zapisywane są tzw. pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie pliki (w
  szczególności tekstowe), zawierające informacje potrzebne do prawidłowego korzystania ze Strony
  www. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in.:

  • zbieranie danych statystycznych Strony www, co umożliwia nam rozwijanie jej zasobów
   zgodnie z preferencjami odwiedzających ją osób.

 2. Pamiętaj, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia
  przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie z
  naszej Strony może być utrudnione.

 3. Warto wiedzieć, że pliki cookies mogą być usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje
  przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
  dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

5. Inne technologie

 1. Miej proszę na uwadze, że możemy również stosować następujące technologie śledzące działania
  podejmowane przez Ciebie w ramach Strony www:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony www;

  • śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords – do mierzenia skuteczności
   reklamowania naszych usług / produktów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz
   optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i
   remarketing;

6. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
  jest Strona www.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój
  adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony
  www i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji.

7. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zostanie zaktualizowana.

bottom of page