INFORMACJE DLA MEDIÓW

Wszystko, co musisz wiedzieć o SOLHOTAIR

AdobeStock_31992400.jpeg

SolHotAir – ogrzewanie słońcem.

Wysokowydajne, grzewcze kolektory słoneczne.

Początki firmy sięgają 2016 roku, kiedy to główny inżynier firmy Marius Jeschke skonstruował pierwszy powietrzny, grzewczy kolektor solarny. W 2017 roku kolektory SolHotAir zostały przebadane w renomowanym ośrodku badawczym ds. OZE - Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE.

Badania wykazały niezwykłą, 83%-ową sprawność kolektorów. W 2018 roku, na swoje rozwiązanie firma uzyskała patenty polski a w 2020 patent europejski Solar "Solar air system"

Powietrzne kolektory grzewcze SolHotAir umożliwiają efektywne i ekologiczne wytwarzanie ciepła w procesie zamiany energii słonecznej na energię cieplną. Kolektory SolHotAir podgrzewają pomieszczenia użytkowe zimą i w okresach przejściowych, stanowiąc komplementarne źródło ciepła. Ich zastosowanie przekłada się na znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynków, nawet do 40% w sezonie grzewczym. Solarne kolektory powietrzne SolHotAir mają postać paneli - płaskich modułowych elementów o wymiarach 2m x 1m. Urządzenia mogą być montowane pojedynczo lub mogą być połączone w bloki grzewcze o odpowiednio dobranej mocy grzewczej. Kolektory dostarczają świeże, ciepłe, przefiltrowane powietrze do wnętrza budynków. Mogą być montowane na ścianach i dachach obiektów od strony południowej. Kolektory solarne SolHotAir można zastosować w domach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, halach sportowych, halach fabrycznych i magazynowych, obiektach rolniczych czy centrach handlowych. Kolektory mogą być również elementem autonomicznych suszarni solarnych do suszenia biomasy. Produkt rozwiązuje problemy wynikające z wysokich kosztów uzyskania ciepła użytkowego i procesowego, wysokiej emisji dwutlenku węgla oraz zanieczyszczenia powietrza wynikającego ze spalania paliw kopalnych. Użytkownicy, poprzez stosowanie ekologicznego komplementarnego źródła energii cieplnej jakim są kolektory SolHotAir, uzyskują znaczne oszczędności tj. do 40 % w wydatkach na energię cieplną, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, ochrony środowiska oraz klimatu. Aktualnie firma jest na etapie przygotowania produkcji na szerszą skalę we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz równolegle prowadzone są rozmowy w celu skompletowania portfela zamówień. Oferta jest kierowana w pierwszej kolejności do klientów instytucjonalnych, świadomych ekologicznie, mających jednocześnie na uwadze podniesienie swojej konkurencyjności poprzez uzyskanie oszczędności w kosztach ogrzewania.

Zespół startupu SolHotAir stanowią cztery osoby Małgorzata Stangreciak, Dorota Jeschke, Marius Jeschke i Grzegorz Maciaszek. SolHotAir jest młodą spółką ale już wielokrotnie nagradzaną. Zespół zdobył nagrodę w konkursie Startuj z Mazowsza, jest jednym finalistów programu InCredibles Sebastiana Kulczyka i finalistą europejskiego konkursu Start Summit. W 2020 roku firma otrzymała nagrodę Orzeł Innowacji Rzeczpospolitej a w 2021 roku wyróżnienie Polski Produkt Przyszłości, wkategorii rozwiązań dla klimatu.

SOLHOTAIR sp. z o.o.

Kolektory solarne grzewcze i suszarnie solarne

SOLHOTAIR jest innowacyjną firmą z branży energetyki odnawialnej, która opracowała i wdrożyła powietrzne, grzewcze kolektory solarne o najwyższej, w porównaniu z konkurencją światową sprawności. Technologia SOLHOTAIR, umożliwia efektywne wytwarzanie ciepła na drodze konwersji energii słonecznej na energię cieplną w kolektorach słonecznych. Jak działa powietrzny kolektor grzewczy SOLHOTAIR? Wchodzące do kolektora zimne powietrze (zassane mechanicznie) kierowane jest do kanałów powietrznych. Górna powierzchnia kanałów powietrznych powleczona jest warstwą selektywną absorbującą promieniowanie słoneczne. Na całej drodze kanałów powietrznych następuje przyrost temperatury powietrza. Powietrze opuszczając urządzenie ma temperaturę wyższą od temperatury powietrza wchodzącego nawet do 43°C w dni słoneczne. Jeden kolektor o powierzchni 1,3m² powierzchni czynnej może wytworzyć w ciągu roku ok. 2000 kWh ciepła użytkowego. Technologia SOLHOAIR została przetestowana przez Fraunhofer Institut fur Solare Energiesysteme ISE we Freiburgu, który potwierdził spektakularny wynik - sprawność 83%. Jest to obecnie najlepszy wynik na świecie. Technologia SOLHOTAIR jest chroniona patentem polskim i europejskim. Gdzie można zastosować kolektory solarne grzewcze? Kolektory solarne SOLHOAIR to tanie, zeroemisyjne, efektywne energetyczne źródło ciepła, które można zastosować praktycznie do ogrzewania wszelkich pomieszczeń użytkowych jak również wykorzystać w procesach technologicznych np. suszenie biomasy. Stosowanie kolektorów solarnych SOLHOTAIR to oszczędność w wydatkach na energię cieplną między 30 a 40% rocznie, co w przypadku na przykład obiektów przemysłowych przekłada się na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i realne oszczędności. Przykład: Kolektory SOLHOAT o powierzchni 15 m² mogą wytworzyć w ciągu roku ciepło konieczne do ogrzania 120 m² pomieszczenia co zastępuje około 2000 m³ gazu lub ponad 3 tony węgla kamiennego i ogranicza niską emisję o ponad 6500 kg CO² rocznie. Zastosowanie w rolnictwie – suszarnie solarne Kolektory solarne SOLHOTAIR znajdują doskonałe zastosowanie w suszarnictwie. Suszarnia solarna SOLHOATAIR może dosuszać odpad drzewny lub zielony oraz różne rodzaje biomasy w miejscu składowania surowca np. na terenie gminy w przypadku odpadów zielonych lub przez plantatora, w miejscu i bezpośrednio po zbiorze biomasy. W sezonie marzec – październik podstawowy moduł

suszarni SOLHOATIR może być w stanie dosuszyć ok. 400 mp surowca z wilgotności ok. 50% do

zakładanej 20%. Suszarnie solarne budowane są w koncepcji modułowej i mogą być łatwo

dopasowane do potrzeb rolników i plantatorów.

Startup