top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraMarius Jeschke

Kolektor solarny powietrzny dedykowany do solarnego suszeniadrewna TYP SHA 2.0 D.

Zaktualizowano: 3 lis 2022

Kolektor solarny powietrzny dedykowany do solarnego suszenia

drewna TYP SHA 2.0 D.


Biuro badawczo rozwojowe Spółki Solhotair z siedzibą w Izabelin k/Warszawy opracowało na bazie opatentowanego własnego rozwiązania kolektor powietrzny solarny dedykowany do efektywnego suszenia drewna przeznaczonego na opał. W dobie kryzysu energetycznego wzrasta znaczenie wykorzystania drewna do ogrzewania pomieszczeń. Kryzys na rynku energetycznym jest zauważalny na rynku podaży suszonego drewna opałowego. Nastąpił radykalny wzrost cen drewna sezonowanego ( klikaset procent ) i zauważalne zmniejszenie podaży.

Braki na rynku spowodowane są zwiększeniem eksportu i zwiększonym zapotrzebowaniem. Drewno przeznaczone do ogrzewania musi być suche z zawartością wody do 20 %. Jedyną, ekonomicznie sprawdzoną metodą suszenia drewna opałowego jest sezonowanie drewna w cyklu 2 – 3 letnim w przewiewnych drewutniach, gdzie składowane drewno jest suszone naturalnym ciepłym powietrzem z otoczenia. Nasi konstruktorzy przebadali produkowany przez Solhotair Sp. z o.o podstawowy model kolektora powietrznego SHA 2.0 pod kątem przydatności do efektywnego suszenia drewna. Po niewielkich korektach konstrukcyjnych powstał model SHA 2.0 D, który się charakteryzuje zwiększoną zdolnością do absorpcji wody w suszarni ( pomieszczeniu zamkniętym, gdzie składowane jest drewno ). Jeden kolektor solarny SHA 2.0 D ma zdolność usuwania do 2 kg H2O na godzinę !!!!. Co to oznacza w praktyce ? Drewutnia adaptowana do suszenia solarnego i wyposażona w jeden kolektor SHA 2.0 D ma zdolność do wysuszenia 5 m3 mokrego drewna w jednym sezonie !!! I to tylko przez efektywne wykorzystanie energii słońca. Skrócenie cyklu sezonowania drewna do jednego sezonu ma bardzo istotne aspekty ekonomiczne:

  • koszt nabycia drewna mokrego jest znacznie niższy od ceny drewna sezonowanego przez 2-3 lata

  • użytkownik ma pewność, że spalane drewno ma wymaganą prawem wilgotność

  • pewność przeprowadzenia optymalnego procesu spalania

  • łatwość pozyskania mokrego drewna bezpośrednio z wyrębu

  • dostępność drewna

Z podstawowych wyliczeń wynika, że inwestycja w własną solarną suszarnię drewna

opałowego zwraca się w przeciągu 2 -3 lat.


Podstawowe parametry techniczne kolektora solarnego powietrznego SHA 2.0 D.

Wymiary :

długość – 2 m

szerokość – 1 m

grubość – 115 mm

ciężar - 40 kg

Ilość przepływającego powietrza – 150 m3/h

moc cieplną - 1.600 Wp

zużycie energii elektrycznej - 40 W

zasilanie - 12 VDC ( opcjonalnie możliwość zasilania z panela fotowoltaicznego )

zdolność do odparowania wody - 2 kg/h.

Sprawność termiczna - 80 %


Z uwagi na różnorodność istniejących pomieszczeń składowania drewna opałowego nasza

firma służy poradą, jak zaadoptować istniejące pomieszczenie do efektywnego

wykorzystania suszarniczej technologii solarnej.


Opracował:

Biuro ds. B+R

Solhotaior sP. Z O.O

ul. Planty 21

05-080 Izabelin

www.solhotair.pl

e-mail : office@solhotair.pl

tel: +48 604 525866

187 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page